MIJN BEDRIJF WIL GRAAG MEEDOEN

MIJN BEDRIJF WIL GRAAG MEEDOEN

Vul uw stand creatief en actief in
BaanBijzonder geeft ruimte aan creativiteit. U kunt uw ontmoetingsplaats inrichten zoals u dat wilt.
Belangrijk is het 'live' aspect, geef demonstraties en betrek uw publiek. Geen tijd of geen mensen
daarvoor? Dan bieden wij ontzorgingsmogelijkheden.

© 2016 BAAN-BIJZONDER All Rights Reserved.